ลงพื้นที่เพื่อชี้เเจง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเขมราฐ

13 ม.ค. 2564      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 13 มกราคม 2564

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาววรัญญา อินทรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่เพื่อชี้เเจง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเขมราฐ จากการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดย นางกนกกร เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะติดตาม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงบประมาณ ณ เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี