ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในแต่จุดปฏิบัติงาน

5 ม.ค. 2564      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 5 มกราคม 2564

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในแต่จุดปฏิบัติงาน - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี - สถานีรถไฟอุบลราชธานี #สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี #ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี #TouristAssistanceCenter #เที่ยวอุบล