เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 พ.ย. 2563      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1 ชั้น 1 โรงแรมอเวนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดขอนแก่น