ร่วมการสัมมนาการจัดทำบัญชีต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว(TSA)

16 ต.ค. 2563      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ มอบหมาย นางสาววรัญญา อินทรพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมการสัมมนาการจัดทำบัญชีต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว(TSA) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ จังหวัดบุรีรัมย์