เป็นผู้แทนภาครัฐร่วมเสวนา "การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ในการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6

10 ต.ค. 2563      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางสาววรัญญา อินทรพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนภาครัฐร่วมเสวนา "การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ในการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี