ร่วมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวด้วยเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

10 ก.ย. 2563      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 10 กันยายน 2563

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาววรัญญา อินทรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และนางสาวพรนภา ศรีเลิศ เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวด้วยเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ณ ห้องประชุมปาปิรุส โรงเเรมเพลาเพลิน ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพท.ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม