เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น ฯ

29 ก.ค. 2563      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาววรัญญา อินทร์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น ฯ อภิปราย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาสามพันโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตามแนวทางของอุทยานธรณีโลก UNESCO" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี