ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "กรมพลศึกษาชวนขยับนับก้าว"

20 พ.ค. 2563      598 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมสะสมก้าวเดิน "กรมพลศึกษาชวนขยับนับก้าว" เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ขยับร่างกาย ด้ายการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา สามารถทำได้ง่ายทำได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน แล้วส่งผลการสะสมก้าวเดินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ไลน์ : @DPE_nub9

Facebook : กรมพลศึกษาชวนขยับนับก้าว

Instaram : dpe_nub9

TikTok : dpe_nub9

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563