สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร วิภาคย์วิทยากร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

2 เม.ย. 2562      34 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร วิภาคย์วิทยากร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี