นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

20 มี.ค 2562      36 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ และ ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี