โครงการส่งเสริมนันทนาการและคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมนันทนาการชายแดนทั่วประเทศ ประจำปี 2562

11 มี.ค 2562      30 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการและคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมนันทนาการชายแดนทั่วประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี