บุคลากร

11 มี.ค 2562      168 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนายอิทธิรัฐ สินารักษ์

ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวปิ่มรัก หลักทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาววรัญญา อินทรพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายวิสัน กุศลพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางบุญเรือง บุญมาศ 
พนักงานการเงินและบัญชี ส 4