พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการกีฬา และนันทนาการ

4 มี.ค 2562      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการกีฬา และนันทนาการ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟและรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชน และผู้นำด้านกีฬาและนันทนาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในพื้นที่ และเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและผู้นำด้านกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมสัมมนา ได้แก่ เครือข่ายและ/หรือผู้นำด้านการกีฬา ในระดับอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 30 คน