ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองชุมชนบ้านปะอาว

19 มิ.ย. 2561      704 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองชุมชนบ้านปะอ่าว บ้านปะอ่าวเป็นหมู่ที่เก่าแก่มาแห่งหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพที่เป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ คือการทำเครื่องทองเหลือง กรรมวิธีการฝลิตยังเป็นแบบดั่งเดิม นอกจากนี้แล้วในหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและทอผ้าไหมที่สวยงาม