ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “UBON Trade Fair 2022”

21 ก.ค. 2565      23 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวปิ่มรัก หลักทอง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร การกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวปุณยนุช คหพลภัทร หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “UBON Trade Fair 2022” ส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจาก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก สปป.ลาว และกัมพูชา และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยงาน “UBON Trade Fair 2022” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซนทรัลพลาซ่า เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของจังหวัด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมจำนวน 93 ราย และการเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้นำเข้า – ส่งออกจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน ของสปป.ลาว และกัมพูชา