ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

21 ก.ค. 2565      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาปิ่มรัก หลักทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภาพร การกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนางสาวปุณยนุช คหพลภัทร หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนายมอบเสื้อให้ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเข้าร่วมในพิธีเปิดและมอบธง 1 ผืนเพื่อใช้ติดประชาสัมพันธ์บริเวณสำนักงานรวมถึง Flash Drive เพลงกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนในการเปิดประชาสัมพันธ์ด้วย