ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย “Calorie credit challange” สะสมแคลอรี่ (DPE nubcal@Ubonratchathani)

22 มิ.ย. 2565      409 views

แชร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย “Calorie credit challange” สะสมแคลอรี่ (DPE nubcal@Ubonratchathani) ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย “Calorie credit challange” ดาวน์โหลด