พิธีปัจฉิมโอวาทในโอกาสการสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 93 และ 94

6 ม.ค. 2565      155 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 6 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปัจฉิมโอวาทในโอกาสการสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 93 และ 94  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ  เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ