กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะ ตามโครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นสิริมงคลและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

2 ม.ค. 2565      39 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 2 มกราคม 2565 ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร การกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะ ตามโครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นสิริมงคลและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการฯ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการฯ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการฯ และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์/สามเณร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย