เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย ( Knowledge Base OTOP : KBO ) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

29 ธ.ค. 2564      30 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 28 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร. ปะนะชัย คำสิงห์ ทาองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนพพร สิงห์ลอ นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย ( Knowledge Base OTOP : KBO ) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลราชธานี