ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอบริจาคพัสดุครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานขอ.....   21 พ.ย. 2562 601 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม ท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลฯ ด้วยวิธีประกว.....   25 มิ.ย. 2562 572 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขมราฐ กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและปรั.....   19 มิ.ย. 2562 518 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต.....   4 ธ.ค. 2561 492 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเปิดโลกอีสานใต้ไปโลด ตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนั.....   23 ส.ค. 2561 467 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์.....   11 มิ.ย. 2561 328 ครั้ง icon