รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในลำดับที่ 23 ของทั้งประเทศจาก 77 จังหวัด 2562