ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี