จ้างซ่อมบำรุงอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างซ่อมบำรุงอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี