Facebook share Twitter share Print

ถนนคนเดินเขมราฐ

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

ถนนคนเดินเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการทุกวันเสาร์ หลังเคารพธงชาติ 18:00 จะมีนางรำให้ได้รับชม มีสินค้นมากมายหลากหลายให้เลือกชม เลือกซื้อ บรรยากาศยามเย็น ถนนสะอาด อาหารอร่อย มีจุดถ่ายรูป กิจกรรมมากมาย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

สถานที่ดำเนินการ
ถนนคนเดินเขมราฐ บ้านเขมราฐ ถนนวิศิษฏ์ศรี หมู่ที่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
27/11/2564 : 16:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
05/02/2565 : 21:00 น.
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง