ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
งานล่องแพแห่เทียนชมธรรมชาติวิถีชีวิตแม่น้ำมูล article

งาน

ล่องแพแห่เทียนชมธรรมชาติวิถีชีวิตแม่น้ำมูล

“ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา ประชาพอเพียง”

กิจกรรมล่องแพ

ว/ด/ป

เวลา

กิจกรรม

ราคา

9/7/53

10/7/53

16/7/53

17/7/53

 

16.30 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน ณ แพหญิงริมมูล และเรือริมมูล

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การล่องแพพร้อมชมวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำมูลและชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พิณ แคน ซอ พร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม มีไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

แวะนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์หลวงพระคู่บ้านคู่เมืองประจำวัด ณ อารามวัดหลวงซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่สำคัญยังมี พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช เป็นพระแก้วเกิดจากหินธรรมชาติ ซึ่งมีอายุหลายล้านปี  เยือนชุมชน เพื่อชมวิถีวัฒนธรรมในการแกะสลักและตกแต่งต้นเทียน ณ วัดกลาง

 

 

 

 


500.-

สำหรับ 1 ท่าน

23/7/53

 

16.30 น.

17.00 น.

 

 

 

 

18.20 น.

ลงทะเบียน ณ แพหญิงริมมูล และเรือริมมูล

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การล่องแพด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติคแห่งความรักและเสียงดนตรี Piano Classic พร้อมอาหาร เครื่องดื่มพร้อมมิสเซอร์ช่อดอกไม้ และของที่ระลึก สุดพิเศษจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  มีไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

ออกจากท่าแพต้อนรับทุกท่านด้วยเสียงดนตรี Folk Band พร้อมรับประทานอาหารแบบขันโตก และชื่นชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำมูลในยามพลบค่ำท่ามกลางแสงเทียนพร้อมร่วมสนุกร้องคาราโอเกะตามสบาย

ร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพคู่รักบนแพโดยทีมงานจัดเตรียมชุดให้สวมใส่ 2 แบบ คือ 1. แบบนานาชาติ 2. แบบพื้นบ้าน

2,000.-

สำหรับ 2 ท่าน

กิจกรรมล่องแพ

ว/ด/ป

เวลา

กิจกรรม

ราคา

23/7/53

 

 

21.00 น.

ถ่าย 10 Action พร้อมมอบภาพถ่ายขนาด 8X10 นิ้ว ฟรีเพื่อเป็นของขวัญสำหรับคู่รักทุกคู่จากบริษัท คู่รักสตูดิโอกรุ๊ปจำกัด

แพกลับเทียบท่าและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

24/7/53

17.30 น.

18.00 น.

 

 

19.30 น.

ลงทะเบียน ณ แพหญิงริมมูล และเรือริมมูล

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การล่องแพพร้อมชมวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำมูลและชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พิณ แคน ซอ พร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม มีไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

ชมแสง สี เสียง การจุดพลุชุด”ฮุงเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา ประชาพอเพียง” ณ สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

แวะนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์หลวงพระคู่บ้านคู่เมืองประจำวัด ณ อารามวัดหลวงซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่สำคัญยังมี พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช เป็นพระแก้วเกิดจากหินธรรมชาติ ซึ่งมีอายุหลายล้านปี  พร้อมชมการแสดงสินค้าชุมชน(OTOP) ชมงานมหกรรมจำหน่ายสินค้า “ธงฟ้า”  งานมหกรรมอาหาร  ชมการแสดงนาฏศิลปนานาชาติ ชมขบวนแห่เทียนพรรษา

500.-

สำหรับ 1 ท่าน

25/7/53

 

16.30 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน ณ แพหญิงริมมูล และเรือริมมูล

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การล่องแพพร้อมชมวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำมูลและชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พิณ แคน ซอ พร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม มีไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

แวะนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์หลวงพระคู่บ้านคู่เมืองประจำวัด ณ อารามวัดหลวงซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่สำคัญยังมี พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช เป็นพระแก้วเกิดจากหินธรรมชาติ ซึ่งมีอายุหลายล้านปี

พร้อมชมการแสดงสินค้าชุมชน(OTOP) ชมงานมหกรรมจำหน่ายสินค้า “ธงฟ้า”  งานมหกรรมอาหาร  ชมการแสดงนาฏศิลปนานาชาติ ชมขบวนแห่เทียนพรรษา

500.-

สำหรับ 1 ท่าน

 

กิจกรรมล่องแพ

ว/ด/ป

เวลา

กิจกรรม

ราคา

26/7/53

16.30 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน ณ แพหญิงริมมูล และเรือริมมูล

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การล่องแพพร้อมชมวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำมูลและชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พิณ แคน ซอ พร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม มีไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

แวะนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์หลวงพระคู่บ้านคู่เมืองประจำวัด ณ อารามวัดหลวงซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่สำคัญยังมี พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช เป็นพระแก้วเกิดจากหินธรรมชาติ ซึ่งมีอายุหลายล้านปีพร้อมชมการแสดงสินค้าชุมชน(OTOP) ชมงานมหกรรมจำหน่ายสินค้า “ธงฟ้า”  งานมหกรรมอาหาร ชมขบวนแห่เทียนพรรษา

 

 

 

500.-

สำหรับ 1 ท่าน

   

  

          

 

*** หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด 100 ท่าน/วัน

ติดต่อสอบถามพร้อมสำรองที่นั่ง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

                Tel. 045-311228

คู่รักสตูดิโอ กรุ๊ป

                Tel. 083-6764711

แพหญิงริมมูล

                Tel. 085-4173404

เรือริมมูล

                Tel.085-6361119

 
ข่าววันนี้

การแข่งขันฟุตบอล "ไทคัพ" ครั้งที่ 9 article
Headline article
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 article
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลฯ ร่วมส่งเสริมงานบุญประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคีไทยพวน article
งานแห่เทียนเข้าพรรษา article
งานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติฯ article
เทศกาลศิลปะร่วมสมัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104
อีเมล์ ubonratchathani@mots.go.th