ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
เขื่อนปากมูล

เขื่อนปากมูล

เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสร้างกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านหัวเหว่ อำเภอโขงเจียม มีความสูง 17 เมตร ยาว 300 เมตร อำนวยประโยชน์ในด้านการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนปากมูลอยู่ห่าง จากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 75 กม. ห่างจากจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงประมาณ 6 กม. สันของเขื่อนปากมูลสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอโขงเจียม ไปอำเภอสิรินธรได้โดยไม่ต้อง ย้อนไปอำเภอพิบูลมังสาหาร นอกจากนี้บริเวณท้ายเขื่อนยังสามารถล่องเรือชมทิวทัศน์ลำน้ำมูลที่งดงามโดย ตลอดไปบรรจบ กับแม่น้ำโขง บริเวณที่เรียกว่า แม่น้ำสองสี

 
สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
น้ำตกสร้อยสวรรค์
ช่องเม็ก
แม่น้ำสองสี
แก่งสะพือ
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
สามพันโบก จ.อุบลราชธานี article
ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี article
น้ำตกตาดโตน จ.อุบลราชธานี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104
อีเมล์ ubonratchathani@mots.go.th