ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ปฏิทินการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2552

ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2552
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 มกราคม รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม อ.โขงเจียม ททท.เขต 2
1 มกราคม งานกาชาดและงานปีใหม่ บริเวณทุ่งศรีเมือง สำนักงานจัหวัด
12-16 มกราคม วันรำลึกหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพง
25 มกราคม เทศกาลงานมะขามหวานเมืองอุบล บริเวณหน้าศาลากลาง ชมรมมะขามหวาน
ตลอดปี มกราคม ตามรอยเสด็จทำบุญให้อาหารปลาอุทยานวังมัจฉาท่าน้ำวัดสุปัฏ,ห้วยวังนอง ท่าน้ำวัดสุปัฏห้วยวังนอง เทศบาลนครอุบล 
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
4-8 กุมภาพันธ์ เทศกาลกินกุ้งกินปลา แม่น้ำมูล บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ประมงจังหวัด
13-15 กุมภาพันธ์ เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณทุ่งคำน้ำแซบอ.วารินชำราบ เกษตรจังหวัด
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
12-14 มีนาคม อุบลไบต์วีค,ออฟโรด,ร่มบิน 2552 บริเวณอำเภอเมือง ชมรมบิ๊กไบต์ชมรมออฟโรด
  มีนาคม การแสดงสินค้าโอทอปอินโดจีน บริเวณหน้าศาลากลาง พาณิชย์จังหวัด
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
13 เมษายน นั่งสามล้อ สรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด1.พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง2. พระแก้วโกเมน3.พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง4.พระบูรพาจารย์ห้าองค์5.พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ6.พระบทม์7.พระเจ้าใหญ่องค์หลวง8.พระสัพพัญญูเจ้า9.พระแก้วบุษราคัม 1.วัดทุ่งศรีเมือง2.วัดป่าน้อย3.วัดป่าใหญ่4.วัดบูรพา5.วัดใต้6.วัดกลาง7.วัดหลวง8.วัดสุปัฏนาราม9.วัดศรีอุบลรัตนาราม ททท.เขต 2
14 เมษายน ตุ้มโฮมครอบครัวสุขสันต์ บริเวณทุ่งศรีเมือง เทศบาลนครอุบล
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
11-17 เมษายน มหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารอินโดจีนและถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณทุ่งศรีเมืองศาลหลักเมือง เทศบาลนครอุบล
12-16 เมษายน งานประเพณีมหาสงกรานต์ แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร เทศบาลพิบูลมังสาหาร
12-16 เมษายน การละเล่นพื้นบ้าน สรงน้ำพระผาแต้มแต้มฝ่ามือ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
1-30 เมษายน เทศกาลงานบุญผะเวด จังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่น
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
3-4 พฤษภาคม การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุชิงแชมป์อินทรีอีสานสนามที่ 3 สนามเครื่องบินเล็ก บ้านหนองไผ่ เทศบาลขามใหญ่ ชมรมร่มบิน
9 พฤษภาคม วันเกษตรกร บ้านอุดมชาติ เกษตรจังหวัด
19 พฤษภาคม กราบพระแก้วโกเมน วัดป่าน้อย ททท.เขต 2
19 พฤษภาคม วันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบจังหวัด ป่าไม้
19 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา บริเวณวัด วัฒนธรรมจังหวัด
23-25 พฤษภาคม มหกรรมอาหารชาววัง บริเวณทุ่งศรีเมือง พาณิชย์จังหวัด
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
  มิถุนายน พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงสี่มุมเมือง บริเวณศาลหลักเมือง เทศบาลนครอุบล
1-30 มิถุนายน เทศกาลล่าปลาอีตู๋ โขงเจียม โขงเจียม
1-30 มิถุนายน เทศกาลผลไม้อุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำยืน
1-30 มิถุนายน ปล่อยกุ้งคืนสู่สายน้ำ บริเวณเขื่อนปากมูล การไฟฟ้า,ประมง
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
  กรกฎาคม ย้อนตำนานงานเทียนอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ททท. เขต 2
  กรกฎาคม วันรวมเทียน บริเวณทุ่งศรีเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี
  กรกฎาคม วันแห่เทียนพรรษา บริเวณทุ่งศรีเมือง เทศบาลนคร
 วัน  เดือน  ชื่องาน  สถานที่จัดงาน  ผู้รับผิดชอบ
  กรกฎาคม งานแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ บริเวณวัดต่างๆ ททท.เขต 2
  กรกฎาคม เมืองอุบลบุญล้นล้ำ บุญธรรม บุญทาน สืบสานตำนานเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2551 บริเวณวัดต่างๆ ททท.เขต 2
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
29 สิงหาคม เทศกาลกินเจ ศาลเจ้าทุกแห่ง,อุทยานบุญนิยม  
1-31 สิงหาคม สิงหาพาแม่เที่ยว(วัด) บริเวณวัดทุกแห่ง เทศบาลนคร
         
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
1-30 กันยายน น้ำตกทุ่งนาเมือง,เถาวัลย์ยักษ์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
1-30 กันยายน น้ำตกแสงจันทร์(น้ำตกลงรู) อบต.นาโพธิ์กลางอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
1-30 กันยายน น้ำตกสร้อยสวรรค์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
1-30 กันยายน น้ำตกห้วยหลวง อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
1-30 กันยายน งานแสดงสินค้าโอทอป ไทย-อินโดจีน บริเวณศาลากลาง พาณิชย์จังหวัด
1-30 กันยายน เทศกาลแข่งเรืออุบลราชธานี เทศกาลพิบูลมังสาหารเทศบาลเขมราฐ ท้องถิ่น
26-28 กันยายน การแข่งเรืออุบลราชธานี วัดโพศรี ,แก่งสะพือ เทสบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
1-30 กันยายน ชมกุ้งเดินขบวน น้ำตกแก่งลำดวน อ.น้ำยืน สถานีพัฒนาสัตว์ป่า
  กันยายน เทสกาลกินเจ ศาลเจ้าทุกแห่งอุทยานบุญนิยม ททท.
           
 
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
14 ตุลาคม ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป ไหลเรือไฟแม่น้ำมูล บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200ปี เทศบาลนครอุบล
14 ตุลาคม ชมบั้งไฟพญานาค อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม อบต.ห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม
14 ตุลาคม ประเพณีไหลเรือไฟโขงเจียม อำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
18-19 ตุลาคม ประเพณีแข่งเรือยาวเจ้าลำแม่น้ำมูล สะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.วาริน-เมือง เทศบาลนครอุบล
1-31 ตุลาคม ชมทะเลหมอกดอกไม้ป่าที่ผาชนะได บริเวณผาชนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
23-24 ตุลาคม ทอดกฐินพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วัดมหาวนาราม สทกจ.อบ.
18-23 ตุลาคม ล่องเรือตกกุ้ง โขงเจียม ททท.
14-16 ตุลาคม มหกรรมข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย เกษตรจังหวัด
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
8-10 พฤศจิกายน พิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(ท้าวคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง เทศบาลนครอุบล
11 พฤศจิกายน พิธีรำลึกวีรกรรมแห่งความดี บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง ททท.,เทศบาลนครอุบล,ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
27 พฤศจิกายน เทศกาลประเพณีงานลอยกระทง บริเวณห้วยวังนอง    ม.ราชภัฏ อบ.ม.อุบลราชธานี ททท.,เทศบาลนครอุบล,ม.ราชภัฏ อบ.
28-30 พฤศจิกายน แอร์ โชว์ สนามบินนานาชาติ ททท.
วัน เดือน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบ
1-31 ธันวาคม เทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ททท.
31 ธันวาคม เทศกาลไหลโคมล่องโขง เทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.โขงเจียม เทศบาลตำบลบ้านด่าน
29 - 5 ธ.ค-ม.ค งานกาชาด ทุ่งศรีเมือง สำนักงานเหล่ากาชาด
สัปดาห์สุดท้าย ธันวาคม ยงสงวนมินิมาราธอน ถนนชยางกูร ยงสงวน
  
ปฏิทินกิจกรรมปี 2552

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการ article
ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
ปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104
อีเมล์ ubonratchathani@mots.go.th